Arborele genealogic este o reprezentare grafică ce conţine date despre urmaşii unei persoane. Scopul acestuia este de a arăta schematic gradul de înrudire între diferite familii.

Pentru a purcede la realizarea unui Arbore genealogic, pentru început se colectează toată informaţia existentă despre familie: copiile adeverinţelor de naştere, căsătorie, divorţ, deces, adopţie, etc. sau orice alte documente care s-au păstrat în arhiva familiei. Utile pot fi şi datele aproximative pe care şi le mai amintesc membrii familie. Ulterior, vor fi colectate informaţii din alte arhive, biblioteci, muzee etc.

Printre izvoarele de bază în stabilirea Arborelui genealogic se numără registrele parohiale, registrele locuitorilor localităţilor etc.

De obicei, Arborele genealogic este însoţit şi de un portofoliu ce include copiile documentelor adunate, fotografii sau alte materiale ilustrative ale membrilor familiei.

 

Călăuza Familiei este şi ea un tip de Arbore genealogic creat special pentru o familie, iar cel care îl completează devine atât proprietarul cât şi protagonistul/eroul principal al manuscrisului.

În centrul expunerilor sunt soţul, soția și toate gradele lor de rudenie. Respectiv, întâietate acordăm datelor despre copii şi nepoţi (numele, locul și data naşterii). Urmează părinţii şi fraţii soţului/soției, cu toţi descendenții lor. Nu vom uita nici de bunici, unchi, mătuși şi urmașii lor.

Putem nota succint, informaţii ce ţin de ocupaţia, profesia, îndeletnicirile persoanelor incluse în ramurile familiei.

În compartimentul Alte materiale folositoare pentru Arborele genealogic se pot nota informaţii mai amănunţite, întâmplări, istorioare, legende, alte detalii.

 

Setul Călăuza Familiei conţine patru planşe numite Arborele genealogic concepute pentru a expune date despre familia:
a/ soţului pe linie maternă;
b/ soţului pe linie paternă;
a/ soţiei pe linie maternă;
b/ soţiei pe linie paternă.

Pentru a înţelege etapele de îndeplinire a acestora, pe verso, este prezentat un model convenţional de completare. El prevede completarea Arborelui genealogic pornind de la străbunici şi continuând cu bunicii, părinţii, fraţii, copiii, nepoții. Dezvoltând aceste date, Arborele genealogic va deveni desfăşurat şi autentic.
Cei care nu au acces la arhive pentru a restabili datele despre apropiaţi, pot introduce doar informaţii despre persoanele pe care le-au cunoscut personal. Astfel, urmaşii vor primi baza unui arbore, creat pentru viitor, pe care îl vor completa la rândul lor.

 

Este important, de asemenea, să fie completată şi ultima pagină a planşei care conţine numele persoanei ce îndeplineşte şi data iniţierii Arborelui.

Completată, planşa obţine credibilitate şi se transformă într-un înscris trecut în categoria documentelor ce ţin de familie.

În timp valoarea acestui document creşte necontenit, asemenea lucrărilor de artă.
În compartimentul Acces magazin, propunem o ramă din stejar care poate fi utilizată drept suport pentru planşa completată a Arborelui genealogic.