fbpx

De ce ai nevoie de o cronică de familie?

Sunteţi legaţi de-acest pământ al Patriei prin tot ce-a fost înaintea voastră,
 prin tot ce va veni după voi;
prin aceia care v-au născut şi prin aceia pe care îi veţi naşte; prin trecut şi prin viitor;
sunteţi legaţi prin mormintele strămoşilor şi prin leagănele nepoţilor 
(Jean Jaurès)

Cronica de familie – o valoare inestimabilă.

Cândva, şi în România cunoaşterea rădăcinilor era aproape o datorie, pe care atât nobilul, cât şi ţăranul de rând o îndeplinea, trasmiţând, fie în scris, fie din gură în gură, istoria familiei, cronica familiei. Iar atunci când ne cunoaştem înaintaşii, devenim conştienţi de faptul că trebuie să lăsăm o moştenire, întâi de toate una morală, succesorilor noştri, astfel încât glasul neamului să nu piară în uitare.

Încă din Imperiul Roman se trage obiceiul de a îngriji de arborele genealogic al familiei. Cu toţii am auzit de acesta, însă puţini cunosc că nu era unicul mijloc de păstrare a datelor despre strămoşi. Aceeaşi romani aveau grijă şi de o carte a casei, un jurnal al familiei în paginile căreia erau scrise rânduri ce nu îşi găseau locul în arborele genealogic. O astfel de carte a casei a avut şi istoricul, criticul literar și omul politic Nicolae Iorga. În aceasta, oaspeţii erau invitaţi să-şi scrie impresiile trăite în sânul familiei şi într-un fel să mulţumească gazdei.

Astăzi, când majoritatea contemporanilor noştri nu-şi cunosc decât bunicii şi străbunicii, e nevoie, mai mult ca niciodată, să amintim şi să ne îndemnăm reciproc să nu uităm de originile proprii. Ca răspuns la această meteahnă a noastră vine ”Călăuza Familiei”.

Călăuza Familiei, Arborele Genealogic

Călăuza Familiei reprezintă o cronică de familie, un arbore genealogic în care cel care o deține își va nota date despre oameni şi evenimente din viaţa sa şi a familiei sale – atât de importante pentru păstrarea integrității familiei.

Ulterior, pentru continuitatea acestei îndeletniciri, se va transmite volumul copiilor, nepoţilor, strănepoţilor. Astfel, peste ani, Călăuza Familiei va deveni o moștenire spirituală a familiei și a neamului său extrem de valoroasă.

Ce cuprinde Călăuza Familiei.

Ideea elaborării unui arbore genealogic inedit a fost “coaptă”, de Editura ”Cu Drag”, 20 de ani. Realizarea proiectului a necesitat implicarea diverşilor specialişti şi oameni de cultură, care au avut misiunea de a prezenta materialul ca pe o cronică a oricărei familii.
Astfel, informația obţinută, care ocupă 320 de pagini, e divizată în cinci capitole:
I. Arborele Genealogic. Tradiții și sărbători în familie;
II. Grijile zilnice și banii familiei;
III. Sănătatea familiei;
IV. Munca și odihna;
V. Imaginea noastră;

Pe ultimele pagini ale lucrării se găsesc anexele, care conţin informaţii utile despre: tradiţii, sărbători, bune maniere, profilaxie, medicină, alimentaţia corectă, moştenire, dar şi un model de testament – atât de importante pentru un arbore genealogic.

Setul Moștenire

Călăuza Familiei – un tezaur pentru generațiile viitoare.

Călăuza Familiei este destinată “scriitorilor” care își vor nota informaţiile într-o carte de format mare, mai deosebit, aceasta fiind și mult mai îndemânatic. Am preferat să propunem un format special, deoarece lucrarea se va păstra la loc de cinste, un loc unde ne ţinem “amintirile”.

Pentru a rezista timpului, coperta cartonată este învelită cu piele, iar textul este imprimat pe hârtie de calitate.

În fiecare set Călăuza Familiei sunt incluse şi patru planşe pentru completarea Arborelui Genealogic pe linie paternă şi maternă. Acestea pot fi îndeplinite, după un model prezentat, și înrămate. Rama, din lem de stejar, de asemenea, o puteți procura în magazinul online: www.calauzafamiliei.ro

Completată, planşa Arborele Genealogic obţine credibilitate şi se transformă într-un înscris trecut în categoria documentelor ce ţin de familie.

În timp valoarea acestui document creşte necontenit, asemenea lucrărilor de artă, iar în familie rămâne un tezaur transmis către generațiile viitoare.

Călăuza Familiei, la fel ca Arborele Genealogic poate fi și un cadou de nuntă foarte apreciat de tinerii căsătoriți sau pur și simplu un cadou oferit la evenimente speciale persoanelor dragi.