fbpx

Nicolae Mătcaş, lingvist, doctor în filologie, scriitor și publicist, Bucureşti

Mai multe asemenea cronici, însumate laolaltă printr-un fericit concurs de împrejurări, vor prezenta o adevărată istorie a unei spițe, a unui cătun, a unei comune, în fine – a unui neam, o primă sursă de informare și de inspirație pentru viitorii cercetători, cronicari și scriitori ai eposului neamului și o călăuză de comportare demnă printre semeni pentru urmași. Spre nemurirea memoriei.